Balance คืออะไร?

Balance คืออะไรมาดูกัน

คือยอดเงินที่เราฝากเข้าไปในบัญชีรวมกัน Bonus ที่เรามี (ไม่รวมกำไรหรือขาดทุน) โดยปกติค่า Balance มักนิยมออกมาเป็นค่า เงินบาท หรือว่าเป็นค่า US ดอลล่าร์ เช่น ฝากเงินไป 200 $ Balance จะ = 200 $ ครับ