วิธีคํานวณกําไร Forex

วิธีคํานวณกําไร Forex

เทรด Forex ในหัวข้อแรกจากตัวอย่าง EURTHB ที่ได้อธิบายไปนั้น เป็นการเทรดแบบดั้งเดิม การคิดกำไรขาดทุน ต้องนำราคาของสกุลเงินโดยตรง แต่ทั้งนี้ หากต้องซื้อขายแลกเปลี่ยน ๆ หลายสกุลเงิน ซึ่งแต่ละสกุลเงินก็มีราคาเป็นหลักทศนิยมมากถึง 4 ตำแหน่ง เช่น EURUSD = 1.9234 เป็นต้น
เป็นการสร้างภาระที่หนักเกินไปสำหรับนักลงทุน จึงมีการสร้างมาตรฐานให้เป็นหน่วยเดียวกัน เรียกว่า PIP ซึ่งวิธีการคํานวณกําไร Forex สมัยใหม่ จะมีขั้นตอนดังนี้
วิธีคํานวณกําไร Forex ง่ายๆ

หาจำนวน Pip

ให้ดูว่า 1 Pip ของคู่เงินนั้น ๆ มีมูลค่าเท่าใด (Pip Value)
นำ Pip x Pip Value x จำนวน Lot
1.PIP คือหน่วยมาตรฐานที่เล็กที่สุดของการเปลี่ยนแปลงของราคา โดยการเปลี่ยนแปลงของราคา 1 หน่วยจะเรียกว่า “1 PIP” ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 กรณี

คู่เงินทั่วไปจะมี 4 ทศนิยม: 1 PIP = การเปลี่ยนแปลง 1 หน่วยในทศนิยมหลักที่ 4
คู่เงินที่ลงท้ายด้วย JPy จะมี 2 ทศนิยม: 1 PIP = การเปลี่ยนแปลง 1 หน่วยในทศนิยมหลักที่ 2

วิธีคํานวณ Pip

2.จากตัวอย่างด้านบนจะเห็นว่า คู่เงินที่ไม่ใช่ JPY เราจะนับ PIP ในทศนิยมหลักที่ 4 แต่คู่เงิน USDJPY เรานับ PIP จากทศนิยมหลักที่ 2 ได้เลย ทั้งนี้ ในการเทรด Forex จะใช้หน่วยของปริมาณซื้อขายเป็น Lot โดยขนาด 1 Lot มีมูลค่าเท่ากับ 100,000 Unit ขึ้นอยู่กับตัวท้ายของคู่เงิน เช่น

1 Lot ใน EURUSD จะเท่ากับ 100,000 USD
1 Lot ใน CADCHF จะเท่ากับ 100,000 CHF
1 Lot ใน USDCAD จะเท่ากับ 100,000 CAD
1 Lot ใน USDJPY จะเท่ากับ 100,000 JPY
ทำให้ 1 PIP ของแต่ละคู่เงินมีมูลค่าไม่เท่ากัน แต่เราได้สรุปไว้ตามภาพด้านล่างนี้แล้ว อย่างไรก็ตาม สำหรับคนที่คาดหวังว่า จะเทรด Forex อย่างจริงจังแล้ว แนะนำให้อ่านที่มาที่ไปของมูลค่าที่แตกต่างกันในบทความ “Pip คืออะไร”

PIP value ของค่าเงิน

3.จากในข้อที่ 2 จะเห็นว่า Pip Value ของแต่ละคู่เงินไม่เท่ากัน โดยคู่เงินที่ลงท้ายด้วย CAD ราคาขยับ 1 Pip จะมีมูลค่าเพียง 7.65 USD ต่อ 1 Lot เท่านั้น ในขณะที่หากเป็นคู่เงินที่ลงท้ายด้วย CHF ราคาขยับ 1 Pip มีมูลค่าถึง 10.97 USD ดังนั้น

ราคาขยับ 25 Pip, คู่เงิน USDJPY, ซื้อขาย 4 Lot -> 25 x 9.63 x 4 = 963 USD
ราคาขยับ 10 Pip, คู่เงิน GBPUSD, ซื้อขาย 1 Lot -> 10 x 10 x 1 = 100 USD